Verbouwen of wijzigen van de juridische structuur

Het tweede momentum inzake vastgoedplanning is het tijdstip waarbij u tevoren reeds heeft gekozen voor een bepaalde juridische vormgeving (vruchtgebruik, leasing,…) en door omstandigheden gedwongen bent of zich geroepen voelt om een en ander te evalueren of te corrigeren.

Een eerste categorie is dat er fysische wijzigingen worden aangebracht aan het vastgoed. Een klassiek voorbeeld is lopend vruchtgebruik waarbij u een nieuw gebouw wil gaan optrekken terwijl de duur van het vruchtgebruik ondertussen reeds is ingekort en bij gesplitste oprichting geen te aanlokkelijke resultaten meer oplevert. In die situatie en andere komt u voor de vraag te staan hoe u dit best moet aanpakken en wat uw mogelijkheden zijn.

Een tweede categorie is dat men fysisch weliswaar niets moet wijzigen aan het vastgoed, zij het dat men wil sleutelen aan de juridische en/of fiscale architectuur. Ook hier heeft u indertijd reeds gekozen voor een bepaalde vormgeving (bijvoorbeeld opstal) en wenst u daar nu van af te stappen of correcties aan te brengen.