Vereffening / kapitaalvermindering / dividenduitkering

Een tweede mogelijkheid is dat het onroerend goed niet wordt uitgekocht maar wordt uitgekeerd uit het eigen vermogen van de vennootschap aan de vennoten.

 

Pro’s en contra’s

De insteek is hierbij volledig anders dan bij de uitkoop. De vennoten hoeven immers geen prijs te betalen voor het onroerend goed, zij het dat de vennootschap bijgevolg ook niet vergoed wordt voor het verlies aan patrimonium. Het is aldus een pure uitkering van winst of kapitaal.


Financiële aspecten

Zoals hoger aangehaald, is dit dus het volledig tegenovergestelde van een koop-verkoop. De overdragende de vennootschap verkrijgt geen geld ter compensatie en de ontvangende vennoot of vennoten moeten niets betalen (met uitzondering van eventuele bijkomende verwervingskosten).


Fiscale aspecten

Fiscaal wordt dit een boeiender verhaal. Voor de meerwaardebelasting gelden dezelfde regels als bij de verkoop. Daarnaast is er het aspect van de roerende voorheffing, dat in deze meerdere lagen kent en dus bijstand behoeft van een specialist. Ook het btw-verhaal moet zeker eens bekeken worden. Last but not least is het hoofdstuk van de registratierechten een kluif voor fiscalisten en andere liefhebbers. Precedenten uitbreng & registratierechten Deze website is daar te kort voor dus bij vragen, gelieve zich te wenden tot ons kantoor.

 

Optimalisatiescenario’s

Zeker bij de uitkering van een volle eigendom, is het de vaststelling dat de idee zeer eenvoudig en aantrekkelijk lijkt. Wanneer echter alle fiscale kostenposten daarnaast worden gelegd, smelt in vele gevallen de euforie als sneeuw voor de zon. Vanaf dat punt is het dan zoeken naar alternatieven om de gewenste doelstellingen maximaal te verwezenlijken, zij het met een beperking van de fiscale kosten. Er zijn vele voorbeelden maar ook hier zou dit het bestek van deze website te buiten gaan. Geïnteresseerden kunnen altijd terecht bij ons kantoor.
 

 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!