Vrijwillige vervroegde stopzetting

Vruchtgebruik

Er zijn diverse mogelijkheden van juridische vervroegde stopzetting, gaande van de eenzijdige afstand door de vruchtgebruiker tot de consensuele stopzetting van het vruchtgebruik. Voor de directe belastingen is het wel de vraag of de vruchtgebruiker daarbij billijk wordt vergoed dan wel een voordeel verstrekt aan de blote eigenaar (waar fiscale sancties om de hoek loeren). Btw-matig is het de vraag of er nog een btw-herzieningstijdvak loopt. Zo ja, dan dreigt een btw-herziening. Qua registratierechten is alles afhankelijk van de wijze waarop het vruchtgebruik wordt stopgezet. Onder omstandigheden kan dit aan het zeer beperkte vast recht van € 50,00 maar in veel gevallen valt ze onder toepassing van de evenredige verkooprechten (10,00% of 12,50%). Zeker indien de verkrijging gebeurt vanwege een eigen vennootschap, moet ook rekening gehouden worden met de standpunten van de administratie en de eerste rechtspraak inzake de voorrang van de uitbrengregels.


Opstal

Er zijn diverse mogelijkheden van juridische vervroegde stopzetting, gaande van de eenzijdige afstand door de opstalhouder tot de consensuele stopzetting van het opstalrecht. Voor de directe belastingen is het wel de vraag of de opstalhouder daarbij billijk wordt vergoed dan wel of een voordeel verstrekt wordt aan de grondeigenaar (waar fiscale sancties om de hoek loeren). Btw-matig is het de vraag of er nog een btw-herzieningstijdvak loopt. Zo ja dan dreigt een btw-herziening. Qua registratierechten is alles afhankelijk van de wijze waarop het opstalrecht wordt stopgezet. Onder omstandigheden kan dit aan het zeer beperkte vast recht van € 50,00 maar in sommige gevallen valt het onder toepassing van de evenredige verkooprechten (10,00% of 12,50%). Zeker indien de verkrijging gebeurt vanwege een eigen vennootschap, moet ook rekening gehouden worden met de standpunten van de administratie en de eerste rechtspraak inzake de voorrang van de uitbrengregels.


Erfpacht

Er zijn diverse mogelijkheden van juridische vervroegde stopzetting, gaande van de eenzijdige afstand door de erfpachter tot de consensuele stopzetting van het opstalrecht. Voor de directe belastingen is het wel de vraag of de erfpachter daarbij billijk wordt vergoed dan wel of een voordeel verstrekt wordt aan de erfverpachter (waar fiscale sancties om de hoek loeren). Btw-matig is het de vraag of er nog een btw-herzieningstijdvak loopt. Zo ja, dan dreigt een btw-herziening. Qua registratierechten is alles afhankelijk van de wijze waarop het erfpachtrecht wordt stopgezet. Onder omstandigheden kan dit aan het zeer beperkte vast recht van € 50,00 maar in sommige gevallen valt het onder toepassing van de evenredige verkooprechten (10,00% of 12,50%). Zeker indien de verkrijging gebeurt vanwege een eigen vennootschap, moet ook rekening gehouden worden met de standpunten van de administratie en de eerste rechtspraak inzake de voorrang van de uitbrengregels. Specifiek voor erfpacht is er ook de algemene stellingname dat de beëindiging van een erfpachtrecht voor de wettelijke minimumduur van 27 jaar, sowieso aanleiding geeft tot de heffing van het verkooprecht.


Leasing

De stopzetting van een leasing is een relatief complex gegeven. Het gaat ergens in tegen de natuur van leasing, aangezien dat er van meet op af aan op gericht is om finaal de eigendom over te dragen aan de leasingnemer. Die betaalt daartoe in schijven de prijs af en als dan blijkt dat de leasing wordt stopgezet, zijn die schijven minstens voor een deel voor niets betaald. Speciale gevallen niet te na gesproken, moet dan zowel juridisch als op het vlak van directe belastingen voorzien worden in een billijke vergoedingsregeling ten gunste van de leasingnemer om geen problemen te hebben, tenzij andere bijzondere omstandigheden de handelswijze verklaren. Btw-matig kan de leasinggever met een btw-herziening komen te zitten, tenzij het goed alsnog rechtstreeks of onrechtstreeks voor btw-doeleinden kan worden aangewend. Inzake registratierechten hangt alles af van de onderliggende juridische drager van de leasingovereenkomst. Indien dit een huurovereenkomst is, heeft dit vrij weinig voeten in de aarde. Is dit een erfpacht of opstalovereenkomst, dan wordt verwezen naar de secties dienaangaande.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!