Verlenging vruchtgebruik, erfpacht, opstal

De verlenging van een tijdelijk zakelijk recht kan diverse redenen hebben. Zo kan er bijvoorbeeld een nieuwe constructie worden opgericht op het terrein, waarbij het vaak praktisch beter is dat de rechten van de titularis nog wat langer lopen zodat deze meer van de oprichtingskosten ten laste kan nemen. Een ander vaak voorkomend voorbeeld is het feit dat men na evaluatie tot de vaststelling komt dat er bepaalde cijfermatige onevenwichten zijn tussen de beide partijen, die naar verwachting fiscale problemen kunnen of zullen geven. Een verlenging van het recht is dan een greep uit het arsenaal om die fiscale sancties eventueel te ontlopen (mits men het deze keer wel volgens de regels van de kunst aanpakt).

Ongeacht het type van zakelijk recht moet steeds ook een onderscheid gemaakt worden tussen verlenging en hernieuwing. Een verlenging moet noodzakelijkerwijs gebeuren, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend, voor het einde van het initiële recht. Bovendien mag het recht niet langer duren, van het initiële begin tot het verlegde eindpunt, dan zijn wettelijke maximumtermijn. Bij een hernieuwing begint de teller opnieuw te lopen en mag de totale hernieuwing niet langer duren dan de wettelijke maximumtermijn. In tegenstelling tot een verlenging betekent dit wel dat het initiële recht wordt stopgezet, met alle (fiscale) aandachtspunten van een vroegtijdige stopzetting van dien.


Verlenging vruchtgebruik

Een verlenging van vruchtgebruik is zeker mogelijk. De boekhoudkundige verwerking van de verlenging is wel afhankelijk van de onderliggende omstandigheden en randvoorwaarden. In het zog daarvan kunnen ook de aspecten van vennootschapsbelasting aardig verschillen van geval tot geval. Btw-matig is er meestal weinig aan de hand, tenzij het eventuele nieuwbouw betreft die onder btw kan worden gevestigd. In het laatste geval is er dan zelfs nog wat onenigheid indien de rechten op de constructies en de grond niet van gelijke aard zijn. Inzake registratierechten zal het in principe gebeuren aan de evenredige verkooprechten, zij het dat de wetgeving daar eigenlijk ook niet volledig goed op voorzien is. Kortom, voor de liefhebber is het om van te watertanden. Wie zich graag wil onderdompelen in deze materie kan zeker bij ons kantoor terecht.


Verlenging opstal

Een verlenging van opstal is zeker mogelijk en zeer courant. De boekhoudkundige verwerking zal bijvoorbeeld wel afhangen van de onderliggende omstandigheden en randvoorwaarden. In het zog daarvan kunnen ook de aspecten van vennootschapsbelasting aardig verschillen van geval tot geval. Btw-matig is er meestal weinig aan de hand. Inzake registratierechten is enige encyclopedische kennis vereist, aangezien een opstalrecht zich op dat vlak niet eenvoudig laat temmen. Het is tevens zeker op te passen op het vlak van de personenbelasting indien de opstalgever een natuurlijke persoon is. Kortom, voor de liefhebber is het om van te watertanden. Wie zich graag wil onderdompelen in deze materie kan zeker bij ons kantoor terecht.


Verlenging erfpacht

Een verlenging van erfpacht is zeker mogelijk en zeer courant. De boekhoudkundige verwerking zal bijvoorbeeld wel afhangen van de onderliggende omstandigheden en randvoorwaarden. In het zog daarvan kunnen ook de aspecten van vennootschapsbelasting aardig verschillen van geval tot geval. Btw-matig is er meestal weinig aan de hand, tenzij het eventuele nieuwbouw betreft die onder btw kan worden gevestigd. In het laatste geval is er dan zelf nog wat onenigheid indien de rechten op de constructies en de grond niet van gelijke aard zijn. Inzake registratierechten is enige encyclopedische kennis vereist, aangezien een erfpachtrecht zich op dat vlak niet eenvoudig laat temmen. Het is tevens zeker op te passen op het vlak van de personenbelasting indien de opstalgever een natuurlijke persoon is. Kortom, voor de liefhebber is het om van te watertanden. Wie zich graag wil onderdompelen in deze materie kan zeker bij ons kantoor terecht.
 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!