Stopzetting door bijzondere redenen (vb. faillissement)

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik stopt automatisch door de ontbinding van de rechtspersoon van de vruchtgebruiker. Er is in de rechtspraak nog wat discussie of dat het moment van de faillietverklaring is dan wel moment van de afsluiting van faillissement. Om pragmatische redenen wordt dus best contractueel voorzien dat dit het eerste is. Speciale gevallen niet te na gesproken, zijn er in principe ook geen speciale fiscale gevolgen aan verbonden (met uitzondering van een eventuele btw-herziening in hoofde van de vruchtgebruiker).


Opstal

Een opstalrecht stopt niet van rechtswege indien de opstalhouder failliet gaat. Dit is een heel belangrijk wettelijk onderscheid ten aanzien van vruchtgebruik. Niettemin kan dit conventioneel in het contract worden voorzien en komt het daarmee op dezelfde hoogte te staan als vruchtgebruik. Ook hier zijn er in de regel geen speciale fiscale effecten, tenzij in speciale gevallen en onder voorbehoud van een btw-herziening.


Erfpacht

Een erfpachtrecht stopt niet van rechtswege indien de erfpachter failliet gaat. Dit is een heel belangrijk wettelijk onderscheid ten aanzien van vruchtgebruik. Niettemin kan dit conventioneel in het contract worden voorzien en komt het daarmee op dezelfde hoogte te staan als vruchtgebruik. Ook hier zijn er in de regel geen speciale fiscale effecten, tenzij in speciale gevallen en onder voorbehoud van een btw-herziening.


Leasing

Ingeval van leasing is het na te gaan wat er in het contract staat. In de praktijk, zeker bij leasings met echte leasingmaatschappijen, zal men proberen het leasecontract over te dragen aan een derde (onder btw). Lukt het niet, dan wordt de leasing stopgezet en volgt er een btw-herziening in hoofde van de leasinggever (die echter contractueel steevast zal worden doorgerekend aan de leasingnemer). Bij intracompany leasings is alles afhankelijk van wat in de contractuele voorwaarden staat.
 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!