Splitsing van vennootschap

Een andere optie om vastgoed uit de vennootschap te halen is om dit ineens af te splitsen naar een andere vennootschap.


Pro’s en contra’s

Net als bij de uitkering uit eigen vermogen gaat er hier geen financiële transactie gepaard met de afsplitsing. Met andere woorden, de overdracht gebeurt zonder enige betaling. Een bijkomend voordeel ten opzichte van de uitkeringen van eigen vermogen, is dat deze verrichting in de juiste omstandigheden geschiedt zonder enige betaling van belastingen. Dit is een groot verschil met de uitkering van het onroerend goed, wat doorgaans aanleiding geeft tot grote belastingschulden. Geen rozen zonder doornen evenwel, want de afsplitsing heeft natuurlijk als gevolg dat het onroerend goed nog steeds “gevangen” zit in een vennootschapsstructuur, terwijl het na een uitkering rechtstreeks in handen is van de aandeelhouders.


Financiële aspecten

Zoals hoger gesteld, gaat geen enkele financiële transactie gepaard tussen de beide vennootschappen met deze splitsing. Het is dus geen uitgave voor de een en opbrengst voor de ander.


Fiscale aspecten

Bij een splitsing moeten verschillende fiscale elementen worden bekeken. Eerst komt de vraag of de splitsing aanleiding zou geven tot belastingheffing (vennootschapsbelasting) dan wel belastingvrij zou kunnen geschieden. 

Bijkomend is het de vraag of er registratierechten verschuldigd zouden zijn op de overdracht van het onroerend goed, hetgeen ook in belangrijke mate samenhangt met de vraag of er schulden worden mee overgedragen. 

Finaal moet ook zeker de btw gecheckt worden, want het is uiteraard nooit de bedoeling om ongewild en onbewust een btw-herziening te gaan activeren. 

Afhankelijk van de richting van de splitsing, kan de verkeersbelasting op de proppen komen. Als die in de regel verschuldigd is, is dit ook het geval bij splitsingen. Er is immers geen enkele vrijstelling van verkeersbelasting voorzien.


Optimalisatiescenario’s

Splitsingen zijn heel technische materies. Velen denken dat het gemakkelijk kan geregeld worden aan de hand van een model. Wijzelf hebben in bepaalde jaren meer dan 100 fusies en splitsingen per jaar behandeld, waardoor we terzake onze strepen hebben verdiend. Gepokt en gemazeld door de platonische verwondering moeten wij evenwel stellen dat elke splitsing uniek is. De materie is weliswaar goed afgebakend op een beperkt speelveld, zij het dat de onderlinge schakeringen, nuances en details op dat kleine speelveld bijna ontelbaar zijn.

Zodoende kan men zich met vele beperkingen en beslommeringen geconfronteerd zien bij het uitwerken van een splitsing, die zeker en vast niet allemaal van fiscale aard zullen zijn. In die omstandigheden komt het erop aan om alle doelstellingen en obstakels in kaart te brengen en om dan te kijken hoe met gepaste creativiteit een mouw kan gepast worden aan het voorhanden zijnde probleem. 

In het kader van de kennisdeling wordt in de marge hiernaast binnenkort een zeer omvattend model van een splitsingsvoorstel (partiële splitsing door overneming) toegevoegd. Hierin zijn heel wat varianten voorzien om zoveel mogelijk gevallen te dekken, waaruit u zelf moet kiezen. Breng uzelf in verwondering en indien er punten zijn waar u graag even op doorgaat, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Ons kantoor probeert steeds de kracht van innovatie ten volle te benutten. Daarom werken wij zelf met een zeer geraffineerde en zelf ontworpen excel-tool die alle cijfermatige aspecten van de splitsing, rekening houdend met alle mogelijke details en deviaties, in zich balt. Dit model is wel nog niet beschikbaar voor derden. In onze 2.0-versie zal tevens voorzien worden in een automatisch voorstel van boekhoudkundige en fiscale verwerking. Deze 2.0-versie zal enorm bijdragen aan de kwaliteit (gelet op de hoge complexiteit en foutenlast bij splitsingen) en de kostprijs van de boekhoudkundige en fiscale verwerking van splitsingen. Een voorbeeld van de 1.0-versie vindt u binnenkort in bijlage.
 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!