Verkopen van onroerend goed

In het derde stadium wordt een onroerend goed vaak (ooit?) eens gedesinvesteerd. Vooral voor wie in het begin er het maximum heeft willen uithalen door een gedegen planning en/of en cours de route nog een aantal stappen heeft ondernomen (bijvoorbeeld verbouwingen met de vennootschap), stelt zich de vraag hoe dit bij de latere verkoop in rekening moet worden gebracht.

Op alle mogelijke vragen kunnen we op deze website niet anticiperen maar ter illustratie wordt in de volgende pagina's bij wijze van bloemlezing het volgende behandeld:

  • Verkoop van het onroerend goed terwijl er nog een recht van vruchtgebruik, opstal of erfpacht of een leasing loopt; hoe moet ik dit aanpakken?;
  • Hoe wordt mijn meerwaarde eventueel belast en kan ik deze belasting desgevallend spreiden in de tijd?;
  • Kan ik mijn onroerend goed binnen de vennootschap verkopen onder de vorm van aandelen van deze vennootschap?;
  • Certificering van vastgoed/beleggingsvennootschappen.