Certificering van vastgoed/beleggingsvennootschappen

Verkopen is niet altijd verkopen. Zo kan het de bedoeling zijn om het vastgoed wel ten gelde te maken maar om het gebruik ervan niet te verliezen. Bij polyvalente of commercieel interessante panden van een zekere omvang, kan het daarbij soms een opportuniteit zijn om het vastgoed als zodanig niet te verkopen maar om het te certificeren en dan alle of een deel van de certificaten/aandelen te verkopen. Mits dit goed wordt uitgewerkt kan men voor zichzelf een gebruiksrecht voorzien, waarbij men bijvoorbeeld voor langere duur zeker is van het gebruik van het pand, maar op korte termijn heel wat liquiditeiten vrij maakt. Dit kan om diverse redenen raadzaam zijn, hetzij om financiële redenen, hetzij om strategische redenen om liever te investeren in de corebusiness in plaats van in vastgoed, zonder daarbij de controle over het vastgoed te verliezen.

Anderzijds is het financieel soms gewoon lucratiever om het vastgoed liever te verkopen onder de vorm van aandelen ("papieren vastgoed") dan onder de vorm van fysisch vastgoed. Dit is meer bepaald het geval indien er dankzij de vennootschapsstructuur een financiële hefboom kan gecreëerd worden met een geoptimaliseerde dividendenstroom als gevolg, waarbij de kandidaat-koper (belegger) in se meer bereid is te betalen voor de package deal dan deze bereid zou zijn om te betalen voor het fysisch vastgoed.

Het bovenstaande leunt snel aan bij de beleggingsvennootschappen. Voor grotere en interessante panden, is er immers de mogelijkheid om deze over te dragen aan/onder te brengen in een beleggingsvennootschap (doorgaans door splitsing of inbreng), om vervolgens aandelen in deze beleggingsvennootschap krijgen. Afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren kan men dan alle of een deel van deze aandelen houden en de rest aanbieden op de markt (meestal de beurs). Op deze manier is het vastgoed zeer liquide.

Al deze elementen vergen niet alleen een doorgedreven fiscale kennis, maar ook een ruimere métier. Wie hieromtrent van gedachten wenst te wisselen, kan ons steeds bereiken op onze gebruikelijke coördinaten.
 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!