Erfpacht

Hoe gaat dit juridisch in zijn werk?

Wijd verspreid is de misvatting dat het erfpachtrecht eerst moet worden stopgezet en dat dan pas het onroerend goed kan worden verkocht. Dit zadelt u alleen op met meer werk en vooral veel meer kosten. De realiteit is veel eenvoudiger. Het komt er gewoon op aan om de erfpachter en de erfverpachter, zij aan zij, samen de volle eigendom laten verkopen aan de derde.

Fiscaal gezien moet er zeker een screening volgen, aangezien bijvoorbeeld Vlabel in sommige gevallen wel bijzondere voorwaarden oplegt (die o.i. niet altijd terecht zijn). Wie niet teveel (belastingen) wil betalen, die bereidt zich best goed voor. Ons kantoor kan daarvoor de gedroomde running mate zijn.

 

Hoe de verkoopprijs verdelen?

De volgende obligate vraag is uiteraard wie welk deel van de prijs gaat krijgen. Om dit juist te doen en geen risico’s te lopen, moet een duidelijke economische waardering worden gemaakt om te bepalen op welke wijze deze prijs moet worden verdeeld.

Op vandaag heeft de fiscus al bij al heel weinig aandacht voor erfpacht, of minstens toch niet in deze feitenconstellatie. De ervaring leert dat het tij echter snel kan keren, zodat men maar beter goed voorbereid is.


De wettelijke verplichting van de belangenconflictenregeling

Alsof het niet genoeg is, verplicht de wetgever u er toe om in dergelijk geval ook een verslag op te maken, open en bloot, over de wijze waarop u tot de verdeling bent gekomen. U kan het dus geenszins achter de schermen op een akkoordje gooien met uw eigen vennootschap. Zoniet bent u sowieso reeds in fout. De fiscus probeert daar gretig gebruik van te maken, zij het voorlopig nog zonder succes.

Positief verwoord kan het verslag ook een zegen zijn. Het is immers de uitverkoren plaats om de eigen waardering te gaan verantwoorden. De ervaring leert dat dergelijke verslagen cruciaal zijn voor de fiscale gemoedsrust van de cliënten. Wie onze pen wil lenen, kan ons vinden op onze algemene coördinaten.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!