Leasing

Hoe gaat dit juridisch in zijn werk?

In deze is er een belangrijk onderscheid of het een btw-leasing betreft of niet. Indien dit niet het geval is kan men alle kanten uit en zal de leasing allicht vooraf stopgezet worden om het allemaal wat eenvoudiger te maken. Indien het een btw-leasing is, is dat allesbehalve evident omdat de btw-kost anders fenomenaal dreigt op te lopen. Om die reden wordt er vaak naar gestreefd om de leasing op zich over te dragen onder het btw-stelsel, ten einde btw neutraal te werk te blijven gaan. Als ervaringsdeskundigen wijzen we er meteen op dat aandacht moet worden besteed aan de aan de btw-aspecten en de haalbaarheid van de overnamefinanciering. Bij reeds vergevorderde leasings blijkt vooral het tweede een levensgroot probleem. Meer informatie kan verkregen worden op het kantoor.


Hoe de verkoopprijs verdelen?

De prijs moet verdeeld worden tussen leasinggever en leasingnemer. Vaak zit er ook nog ergens een tréfoncier of erfverpachter tussen. Hier is dus een doorgedreven economische en juridische analyse nodig om de waardes te alloceren aan de juiste bestanddelen. Er zijn ook heel veel misverstanden of verkeerde reflexen, waarbij men er - zelfs volledig ten onrechte - vaak intuïtief van uitgaat dat de grootste waarde bij de leasinggever zit.

 

Fiscale aspecten

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is heel nauw verweven met de boekhoudkundige verwerking. Het zal dus afhangen van het type van leasing (on balance vs. off balance) en de concrete contractvoorwaarden van de overdracht om na te gaan wat de fiscale impact is. In elk geval zal dit er in resulteren dat elke winst die wordt gerealiseerd belastbaar zal zijn in hoofde van de vennootschap. Of de gespreide taxatie van meerwaarden of iets dergelijks kan worden toegepast, is altijd van naderbij te bekijken.


Btw

Indien het gaat om een btw-leasing, dan geschiedt de overdracht van de leasing onder btw (waardoor ook vaak een grote som btw betaald moet worden). De btw-leasing kan normaal worden verdergezet bij de nieuwe leasingnemer, zonder dat er enige btw moet worden herzien. Indien het niet gaat om een btw-leasing, dan is er op dit punt weinig te melden.


Registratierechten

Indien het niet gaat om een btw-leasing, dan zijn de rechten verschuldigd in functie van het onderliggende juridische instrumentum en de vergoeding die wordt voorzien. Indien het wel gaat om een btw-leasing, dan wordt er vaak ten onrechte van uitgaan dat hier ook registratierechten op verschuldigd zijn. Dit berust echter op een historisch onjuiste lezing van de regelgeving. Wie zichzelf deze kosten wil besparen, kan te rade bij ons kantoor.


De wettelijke verplichting van de belangenconflictenregeling

Alsof het niet genoeg is, verplicht de wetgever u er toe om in dergelijk geval ook een verslag op te maken, open en bloot, over de wijze waarop u tot de verdeling van de prijs bent gekomen. Dit geldt evenwel enkel bij intracompany leasings. U kan het voor die leasings dus geenszins achter de schermen op een akkoordje gooien met uw eigen vennootschap. Zoniet bent u sowieso reeds in fout. De fiscus probeert daar gretig gebruik van te maken, zij het voorlopig nog zonder succes.

Positief verwoord kan het verslag ook een zegen zijn. Het is immers de uitverkoren plaats om de eigen waardering te gaan verantwoorden. De ervaring leert dat dergelijke verslagen cruciaal zijn voor de fiscale gemoedsrust van de cliënten. Wie onze pen wil lenen, kan ons vinden op onze algemene coördinaten.

Indien het een leasing met een externe leasingmaatschappij is, is dit punt van geen tel (tenzij er ook extra dubbelstructuren met erfpacht en tréfonds in het verhaal voorkomen).
 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!