Opstal

Hoe gaat dit juridisch in zijn werk?

Wijd verspreid is de misvatting dat het opstalrecht eerst moet worden stopgezet en dat dan pas het onroerend goed kan worden verkocht. Dit zadelt u alleen op met meer werk en vooral veel meer kosten. De realiteit is veel eenvoudiger. Het komt er gewoon op aan om de opstalhouder en de grondeigenaar, zij aan zij, samen de volle eigendom laten verkopen aan de derde.

 

Hoe de verkoopprijs verdelen?

De volgende obligate vraag is uiteraard wie welk deel van de prijs gaat krijgen. Om dit juist uit te voeren en geen risico’s te lopen, moet een duidelijke economische waardering worden gemaakt om te bepalen op welke wijze deze prijs moet worden verdeeld.

Het is op te merken dat de fiscus meer en meer aandacht heeft gekregen voor de opstalfenomenen. Zodoende is extra waakzaamheid aan de orde.


De wettelijke verplichting van de belangenconflictenregeling 

Alsof het niet genoeg is, verplicht de wetgever u er toe om in dergelijk geval ook een verslag op te maken, open en bloot, over de wijze waarop u tot de verdeling bent gekomen. U kan het dus geenszins achter de schermen op een akkoordje gooien met uw eigen vennootschap. Zoniet bent u sowieso reeds in fout. De fiscus probeert daar gretig gebruik van te maken, zij het voorlopig nog zonder succes.

Positief verwoord kan het verslag ook een zegen zijn. Het is immers de uitverkoren plaats om de eigen waardering te gaan verantwoorden. De ervaring leert dat dergelijke verslagen cruciaal zijn voor de fiscale gemoedsrust van de cliënten. Wie onze pen wil lenen, kan ons vinden op onze algemene coördinaten.
 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!