Boekvoorstelling : De waardering van vruchtgebruik

Geplaatst op 05-06-2023

Deze nieuwsbrief handelt even niet over een precedent van een ruling of rechtspraak. 
Met veel trots en nog meer bescheidenheid stellen we als kantoor graag ons boek voor inzake de waardering van vruchtgebruik. Dit is te verkrijgen bij Intersentia.
Het boek heeft een meervoudige roeping. Het is ten eerste bedoeld als introductie voor diegene die minder vertrouwd is met de waardering van vruchtgebruik. Voorts is het ook een handig naslagwerk met alle precedenten voor de beroepsbeoefenaar die de kneepjes van het vak reeds beheerst. Ten slotte is het voor de echte liefhebber ook nog voorzien van talrijke speciale topics, die de creatievelingen verder aan het werk kunnen zetten. Op die manier wordt vruchtgebruik niet alleen toegepast binnen een klassiek keurslijf, maar kan het ook worden uitgebreid naar talrijke innovatieve toepassingen.
 

Waardering vruchtgebruik : zakt de methode van de fiscus weg in het moeras ?

Geplaatst op 26-05-2023

Recente rechtspraak als trigger voor deze nieuwsbrief
Kort geleden heeft het Hof van Beroep te Brussel zich in twee arresten uitgesproken over de problematiek van de waardering van het vruchtgebruik (Brussel 9 november 2021, 2016/AF/245 en 7 juni 2022, 2017/AF/91).
Deze materie heb ik reeds besproken in een pas verschenen artikel in de Fiscale Actualiteit (R. Messiaen, “Waardering vruchtgebruik: Brussels hof predikt ‘balans in waardering’”, Fisc.Act. 2023, afl. 17, p. 6-11).
Aangezien de problematiek daarin ruim is omschreven en vermits er ook geen inbreuk mag worden gemaakt op het auteursrecht, wordt hierbij een beknopte weergave verstrekt van het onderwerp. Het betreft nieuwe en heldere rechtspraak die terecht de juiste accenten legt en mogelijk richtinggevend wordt voor de praktijk. Voor meer toelichting wordt verwezen naar de bijdrage in Fiscale Actualiteit.
 
 

Uitbreng vruchtgebruik volgens VLABEL : What you see is not what you get.

Geplaatst op 11-05-2023

De uitbreng van vastgoed uit een vennootschap is iets wat pennen en tongen blijft beroeren. In verhouding kaapt het onder meer de meeste aandacht weg van alle nieuwsbrieven die ons kantoor reeds heeft verstuurd. Niettemin is het laatste woord er nog altijd niet over gezegd, aangezien de ontwikkelingen zich blijven opvolgen in snel tempo.
De aanleiding van deze nieuwsbrief is een bijwerking van het bestaande standpunt 18052 van VLABEL.
In deze nieuwsbrief gaan we niet het volledige standpunt bespreken (aangezien dat in grote mate een herneming is van bekende standpunten), maar enkel de nieuwigheden met betrekking tot de uitkering van vruchtgebruik.
 

Mijn partner is overleden, ik blijf achter met de vennootschap met vruchtgebruik, wat nu? (bis) - empirische verkenning van het terrein

Geplaatst op 13-03-2023

Spartax is een nichekantoor inzake vastgoedfiscaliteit, dat vernieuwend is door constant de portefeuille van optimalisatiemogelijkheden inzake vastgoed te verrijken met nieuwe creatieve ideeën en door kennis te delen op alle mogelijke manieren (zie bijvoorbeeld onze diverse tools, zoals onder meer de Spartax-waardering van vruchtgebruik). Met onze nieuwsbrief proberen we precedenten te belichten op een scherpere wijze dan de klassieke fiscale media of om nieuwtjes te delen.

Deze nieuwbrief pikt in op een eerdere nieuwsbrief, te weten ‘ik wil mijn partner niet opzadelen met een vruchtgebruik in de vennootschap als ik sterf’-clausule”, geplaatst op 13/06/2019.’
 
In deze nieuwsbrief wordt op een praktijkgerichte manier verder in kaart gebracht voor welke dossiers dit net wel of net geen no brainer kan zijn. Door middel van het hieronder aangehaalde overzicht en de er uit getrokken conclusies, kan iedereen vlot meedenken over de opportuniteit van deze extra module.

Cassatie bevestigt primauteit uitbrengregels : komt straks ook de geruisloze fusie/splitsing in het gedrang ?

Geplaatst op 13-02-2023

Spartax is een nichekantoor inzake vastgoedfiscaliteit, dat vernieuwend is door constant de portefeuille van optimalisatiemogelijkheden inzake vastgoed te verrijken met nieuwe creatieve ideeën en door kennis te delen op alle mogelijke manieren (zie bijvoorbeeld onze diverse tools, zoals onder meer de Spartax-waardering van vruchtgebruik). Met onze nieuwsbrief proberen we precedenten te belichten op een scherpere wijze dan de klassieke fiscale media of om nieuwtjes te delen.

Roma locuta
In een driekoningen-arrest van 6 januari 2023 heeft het Hof van Cassatie bevestigd dat de uitbrengregels inzake de overdracht van vastgoed aan aandeelhouders van een vennootschap (voor wat betreft de heffing van de registratierechten), voorrang hebben op andere regels, zoals de verdelingsrechten. Na eerdere rechtspraak van o.a. Gent (Gent 18 december 2018), Luik (Rb. Luik 5 september 2019) en het Grondwettelijk Hof (9/2022 van 20 januari 2022) valt het doek definitief over dit verhaal.
De vraag is nu wat de praktische gevolgen zijn op het terrein. Voorts zit Vlabel ook nooit verlegen om een creatieve twist, zodat de vraag kan worden gesteld of ook de geruisloze fusie  of splitsing straks met knikkende knieën zal verlopen.
 

Split sale erfpacht-tréfonds kan in het kader van een leasing aan 2,00% volgens VLABEL (in de juiste omstandigheden)

Geplaatst op 13-01-2023

Spartax is een nichekantoor inzake vastgoedfiscaliteit, dat vernieuwend is door constant de portefeuille van optimalisatiemogelijkheden inzake vastgoed te verrijken met nieuwe creatieve ideeën en door kennis te delen op alle mogelijke manieren (zie bijvoorbeeld onze diverse tools, zoals onder meer de Spartax-waardering van vruchtgebruik).
 
Met onze nieuwsbrief proberen we precedenten te belichten op een scherpere wijze dan de klassieke fiscale media of om nieuwtjes te delen.

De bovenstaande thematiek is iets waar wij als kantoor reeds vrij lang mee bezig zijn. Zo kan onder meer verwezen worden naar onze eerdere nieuwsbrief. Bovendien is deze problematiek recent door ons beschreven in het tijdschrift Bericht aan het notariaat, met enkele kritische aantekeningen in dat verband (R. Messiaen, “Split sale erfpacht-tréfonds in het kader van leasing: 10,00% korting op registratierechten met goedkeuring van VLABEL?”, Bericht aan het notariaat, 2022, afl. 2, pag.126-130).
 
Als kantoor hebben we voor een cliënt een rulingaanvraag ingediend bij VLABEL voor een specifiek dossier. In dat specifiek dossier is VLABEL er mee akkoord dat er geen sprake kan zijn van fiscaal misbruik en dat er dus geen verkooprechten maar wel 2,00% registratierechten moeten worden geheven op de waarde van het erfpachtrecht.

Visienota omtrent de vastgoedfiscaliteit na de belastinghervorming Van Peteghem

Geplaatst op 25-08-2022

Spartax is een nichekantoor inzake vastgoedfiscaliteit, dat vernieuwend is door constant de portefeuille van optimalisatiemogelijkheden inzake vastgoed te verrijken met nieuwe creatieve ideeën en door kennis te delen op alle mogelijke manieren (zie bijvoorbeeld onze diverse tools, zoals onder meer de Spartax-waardering van vruchtgebruik). Met onze nieuwsbrief proberen we precedenten te belichten op een scherpere wijze dan de klassieke fiscale media of om nieuwtjes te delen.
 
Nu al tijd voor actie!
 
Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel.
De Minister heeft een voorstel van hervorming op tafel gelegd, dat nog geen wet is. Er kan nog van alles veranderen, al kan ook niet ontkend worden dat het voorstel een logica en draagkracht heeft. Bovendien kan de eventuele toekomstige wetgeving een impact hebben op hoe u zich nu vandaag organiseert. Anders dan bij de aankoop van een bedrijfswagen, waar u om de vier à vijf jaar eens van nul kan herbeginnen, is vastgoedplanning een marathon en geen sprint. Hoog tijd dus om te ontdekken met welke extra elementen u nu reeds best rekening houdt bij de aankoop van vastgoed als ondernemer. Goed plannen kan een mooi rendement opleveren en niet-plannen kan u een aardige stuiver kosten (failing to plan, is planning to fail).

 

Staat Vlabel de split sale aan 2,00% (opnieuw) toe?

Geplaatst op 03-02-2022

Staat Vlabel de split sale aan 2,00% (opnieuw) toe?
Spartax is een nichekantoor inzake vastgoedfiscaliteit, dat vernieuwend is door constant de portefeuille van optimalisatiemogelijkheden inzake vastgoed te verrijken met nieuwe creatieve ideeën en door kennis te delen op alle mogelijke manieren (zie bijvoorbeeld onze diverse tools, zoals onder meer de Spartax-waardering van vruchtgebruik). Met onze nieuwsbrief proberen we precedenten te belichten op een scherpere wijze dan de klassieke fiscale media of om nieuwtjes te delen.
 

 

Nieuw! Ontdek nu in primeur het gratis webinar ‘Vruchtgebruik’ van Spartax

Geplaatst op 25-01-2022

Nieuw! Ontdek nu in primeur het gratis webinar ‘Vruchtgebruik’ van Spartax


“Advies geven over vastgoedfiscaliteit is mijn passie. In een compacte video wil ik complexe begrippen in mensentaal uitleggen, voor een breed publiek.”
Robin Messiaen, bestuurder, Spartax
 
Spartax lanceert gratis webinar over vruchtgebruik
 
⦁    Wilt u uw kennis over vruchtgebruik verder uitdiepen, zonder zelf in brondocumenten te moeten duiken?
⦁    Bent u op zoek naar een accurate vertaling van abstracte, gefragmenteerde info naar praktijktips?
⦁    Wilt u een volwaardig alternatief voor dure en tijdrovende seminaries of webinars over vruchtgebruik?
 
In het nieuwe webinar ‘Vruchtgebruik: de werkpunten van vandaag en morgen’ van Spartax zoomt Robin Messiaen in op veelgestelde vragen over dit thema. Naast een toelichting van de basisprincipes leert u hoe u deze optimalisatietechniek in de praktijk toepast.
 
 

De bezoldigingstheorie: terug van (nooit) weggeweest

Geplaatst op 30-03-2020

De voorbije maanden verscheen veel negatieve rechtspraak over de bezoldigingstheorie.
 
Zoals reeds toegelicht in onze nieuwsbrief van 10 mei 2019 houdt het basisprincipe van de bezoldigingstheorie in dat, wanneer een zaakvoerder de kosteloze terbeschikkingstelling verkrijgt van een onroerend goed vanwege de vennootschap (als een voordeel van alle aard), de vennootschap moet verantwoorden waarom de zaakvoerder recht heeft op deze bezoldiging. Dit is vooral een fiscaal verhaal, waarbij de aftrekbaarheid van de gemaakte kosten in hoofde van de vennootschap staat of valt met deze verantwoording.
 
Op basis van de negatieve rechtspraak zou men – al te kort door de bocht – kunnen besluiten dat een zaakvoerder zijn vennootschap niet als een fiscale speeltuin mag gebruiken, waarin private kosten naar hartenlust afgetrokken kunnen worden van de belastingfactuur.
 
Het is immers niet zo dat een bezoldiging (zij het in speciën, zij het in natura) automatisch aftrekbaar is in hoofde van de betalende vennootschap. Zij moet kunnen bewijzen dat er tegenover een bezoldiging reële prestaties staan en dat de bezoldiging in verhouding staat tot de prestaties die de zaakvoerder levert.
 
 

Recent arrest Hof van beroep stelt enkele principes scherp

eerste vorige 1 laatste
Archief
Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!