Grond onder registratierechten – constructies onder btw

Een evergreen in de residentiële vastgoedwereld, is ondergrond en constructies aan te houden in aparte vennootschappen om de grond te kunnen verkopen met registratierechten en de constructies onder btw.
Mits dit goed wordt uitgevoerd, is er hieromtrent fiscaal geen vuiltje aan de lucht. Het valt op dat er vandaag bitter weinig controle is op dit punt. Niettemin bestaan er regels zoals “fiscaal misbruik”, waarbij de fiscus u toch kan belasten alsof de situatie anders is (bijvoorbeeld btw aanrekenen op zowel grond als constructies), indien zou blijken dat deze opdeling hoofdzakelijk op fiscale redenen is gebaseerd.

Zoals gezegd is er op vandaag verrassend weinig controle op dit punt, zij het dat in fiscaliteit plotseling alles kan veranderen. De stelling luidt soms dat men fiscaal op niet meer dan vijf jaar kan plannen, zij het dat wij het daar volledig oneens mee zijn. De wetgeving is doorgaans duidelijk en de tendensen kondigen zich meestal tot bijna altijd zelf aan. Wie objectief blijft en goed voorbereid is, kan zelden of nooit verrast worden. Ook op dit punt is een kritische kijk dus meer dan ooit aan de orde.

In de praktijk merken wij heel veel onnauwkeurigheden op dit vlak. Anders gezegd, mochten wij fiscus zijn, dan zouden wij veel gevallen aangrijpen om toch maar meer btw te heffen. Om die reden biedt het ten zeerste aanbeveling om dossiers altijd te screenen op de fiscale haalbaarheid en, indien men volledig fiscaal comfort wenst te hebben, de beperkte moeite te doen om een dossier op te bouwen. Een gewaarschuwd promotor is er immers twee waard.
 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!