Lange termijn-visie: waar wil u naar toe?

Een andere vraag is hoe men zich wenst voor te bereiden op een positief toekomstbeeld. De kans dat een goed draaiend bedrijf ooit verkocht wordt, is immers zeer reëel. De vraag is dan of het vastgoed mee zal overgaan in de deal dan wel dat dit buiten de deal zal moeten worden gehouden. Anders bij zakelijk vastgoed zal er normaliter geen enkele interesse bestaan bij de overnemer om dat vastgoed mee te verwerven. Indien het onroerend goed er dan te elfder ure moet worden uitgehaald, beperkt dat aanzienlijk de mogelijkheden en drijft dat de (fiscale) kosten snel op. Het verdient dus de allergrootste aanbeveling om daar op voorhand over na te denken, aangezien later switchen veel geld kan kosten.

Om die reden is het vaak ook af te raden om de volle eigendom van een private woning met de vennootschap te kopen. De meest zuivere oplossing is dus alsnog om het pand te verhuren aan de vennootschap, zij het dat het niet altijd (of zelden) kan en zeker ook niet de meest lucratieve vorm is op het vlak van de andere doelstellingen. Zodoende komt het er meestal op neer om de afweging te maken wat nu het beste is (in of buiten vennootschap, vruchtgebruik, …?).

Last but not least wordt het soms als vervelend ervaren als het vruchtgebruik op de gezinswoning in vruchtgebruik in een vennootschap steekt van slechts één van de echtgenoten, in het bijzonder als die echtgenoot voor het einde van het vruchtgebruik komt te overlijden. De overblijvende partner wordt dan "opgezadeld" met een vruchtgebruik in een vennootschap waar men geen blijf meer mee weet. Indien gewenst, kan een dergelijk scenario op voorhand worden uitgesloten (zie hiernaast). Einde vruchtgebruik door overlijden

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!