Verslaggeving fusies en splitsingen na WVV

Verslaggeving bij fusies en splitsingen onder het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen

Na het seminarie over de verrassend vernieuwde wetgeving over fusies en splitsingen na het WVV, kwam er van velen de vraag om een schematisch overzicht te maken van deze vernieuwde verslaggevingsverplichtingen. Gelet op het grote belang van de juiste toepassing ervan (nietigheidsgrond!), is er geen margin for error.

De flow chart van deze nieuwe formaliteiten vindt u in de rechterkolom. Verslaggeving fusies en splitsingen