Waardering vruchtgebruik : zakt de methode van de fiscus weg in het moeras ?
Spartax Comm V
 

Waardering vruchtgebruik : zakt de methode van de fiscus weg in het moeras ?

Recente rechtspraak als trigger voor deze nieuwsbrief
Kort geleden heeft het Hof van Beroep te Brussel zich in twee arresten uitgesproken over de problematiek van de waardering van het vruchtgebruik (Brussel 9 november 2021, 2016/AF/245 en 7 juni 2022, 2017/AF/91).
Deze materie heb ik reeds besproken in een pas verschenen artikel in de Fiscale Actualiteit (R. Messiaen, “Waardering vruchtgebruik: Brussels hof predikt ‘balans in waardering’”, Fisc.Act. 2023, afl. 17, p. 6-11).
Aangezien de problematiek daarin ruim is omschreven en vermits er ook geen inbreuk mag worden gemaakt op het auteursrecht, wordt hierbij een beknopte weergave verstrekt van het onderwerp. Het betreft nieuwe en heldere rechtspraak die terecht de juiste accenten legt en mogelijk richtinggevend wordt voor de praktijk. Voor meer toelichting wordt verwezen naar de bijdrage in Fiscale Actualiteit.
 


 

Spartax Comm V

Zuiderpromenade 25
8790 Waregem (tweede kantoor te Antwerpen)
T: 0800/20093
https://www.spartax.be
robin.messiaen@spartax.be

facebook twitter googleplus linkedin pinterest instagram youtube