De gekruiste optie: tweemaal registratierechten betalen?
Spartax Comm V
 

De gekruiste optie: tweemaal registratierechten betalen?

De verschillende fases in een verkoopproces van een onroerend goed zijn voldoende bekend: na een onderhandeling en mondeling akkoord (dat soms via e-mail bevestigd wordt) volgt een bod en akkoord op papier, waarna een compromis getekend wordt dat uiteindelijk uitmondt in een officiële akte bij de notaris.

In de praktijk wordt een compromis soms vervangen door een wederkerige aan- en verkoopbelofte (ook wel bekend als een gekruiste optie). Is dit een verstandige piste? En waar liggen mogelijke gevaren op de loer?

In deze nieuwsbrief wordt stilgestaan bij iets dat een dermate wijd verspreid gegeven is, dat er nauwelijks wordt bij stil gestaan. Er worden massaal inbreuken begaan tegen de wijze waarop koop-verkoopovereenkomsten moeten worden geregistreerd en mocht de fiscus een alziend oog hebben, zou ze haar zakken kunnen vullen.


 

Spartax Comm V

Zuiderpromenade 25
8790 Waregem (tweede kantoor te Antwerpen)
T: 0800/20093
https://www.spartax.be
robin.messiaen@spartax.be

facebook twitter googleplus linkedin pinterest instagram youtube